WOZ bezwaar maken in 2022? #5 goede tips

In 2022 wordt de WOZ-waarde van je woning vastgesteld door de gemeente. Het waarderingsproces is gebaseerd op objectieve marktgegevens, dus er is geen manier om de nauwkeurigheid ervan in twijfel te trekken. Als je het echter niet eens bent met het besluit van je gemeente, kun je daartegen bezwaar maken. Als dit lukt, leidt dit tot een herberekening van je WOZ-waarde op basis van nauwkeurigere gegevens en mogelijk een hoger cijfer. Hier zijn 5 tips voor WOZ bezwaar Utrecht.

Dien je bezwaar in voor de deadline

De termijn voor het indienen van bezwaar is drie maanden vanaf de dagtekening van het besluit. Als je deze deadline niet haalt, kun je nog steeds bezwaar maken, maar krijg je een boete. Om deze boete te vermijden, leg je uit waarom je je bezwaar moest uitstellen.

Gebruik precieze argumenten

Gebruik bij het maken van bezwaar tegen een WOZ-beschikking nauwkeurige argumenten. Vermeld de relevante feiten en omstandigheden van je geval. Dit is belangrijk omdat het laat zien dat je de WOZ-waarde begrijpt en waarom deze niet klopt voor je woning. Je kunt ook alle documentatie toevoegen die je zaak ondersteunt. Zorg ervoor dat je bij het opstellen van je bezwaar(GOO)/verzoekschrift (PFR) alle gronden behandelt waarop de WOZ-waarde is gebaseerd. Het GOO/PFR-formulier bevat een gebied waar je schriftelijke argumenten kunt invoeren en documenten kunt toevoegen die deze ondersteunen. Deze documenten moeten leesbare kopieën zijn die binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving elektronisch per e-mail of fax worden verzonden.

Vermeld de relevante feiten en omstandigheden van je geval

Om bezwaar te maken tegen een WOZ-beschikking moet je verwijzen naar je persoonlijke situatie. Dit betekent dat je specifieke details moet verstrekken over waar je woont, hoe lang je daar woont en andere relevante informatie. Het is het beste als je precies kunt achterhalen wat er tijdens je hoorzitting is gezegd door een kopie van je transcriptie te krijgen of door het geheel zelf op te nemen.

Zorg voor alle documentatie

Als je bezwaar maakt tegen een WOZ-beschikking, vermeldt je alle relevante feiten en omstandigheden die je zaak ondersteunen. Denk je bijvoorbeeld dat de taxatiewaarde van grond niet klopte, voeg dan een uittreksel uit het gemeentelijk kadaster toe waaruit de juiste waarde blijkt. Zijn er extra kosten gemoeid met het op peil brengen van je woning, zorg er dan voor dat deze kosten worden meegenomen in je berekeningen.

Lees de gronden waarop de WOZ-waarde is gebaseerd

De bezwaargrond is de reden waarom je het niet eens bent met de WOZ-waarde. Het is belangrijk om de bezwaargronden goed door te lezen, zodat je begrijpt hoe je het beste kunt reageren op je bezwaargronden.