Investeren in de toekomst

De discussie tegenwoordig gaat eigenlijk alleen maar over energie. De fossiele brandstoffen dienen te worden uitgefaseerd en het inzetten van hernieuwbare energiebronnen is waar we naartoe moeten streven. Dit was slechts een trend eerst, echter zien we nu dat bedrijven en overheden merken dat er geen ontkomen aan is, immers betreft het ons allemaal en moeten we maatregelen nemen voor te zorgen dat er nog wat overblijft van de wereld.

Transitie

Veel mensen zien deze groene transitie als een kostenpost, onnodig. Het is echter zo dat het investeren in groene energie eigenlijk een garantie is op winst. Immers is het zo dat er geen ontkomen aan is en iedereen verplicht vroeg of laat erin mee zal moeten gaan. Nu is de tijd om er in mee te gaan. De regels die zijn afgesproken, daarvoor hebben overheden langere tijd, namelijk tot 2040. Je kunt dus nu investeren in toepassingen waar landen en bedrijven over 10 of 20 jaar pas achter aan zullen gaan, maar veel bedrijven doen dat ook nu. Dat betekent dat je een goede waardestrategie hebt en je op zowel korte als lange termijn veilig zit. Door de subsidieregelingen van de overheid kun je daarbij ook nog profiteren van heel veel financiële voordelen.

Waar moet je dan aan denken?

Het is een vage term natuurlijk, groene brandstof of hernieuwbare energiebronnen, maar het is best wel breed en best wel simpel uitleggen. Denk je bij aan energie uit waterstof, dit is iets waar je de laatste tijd veel over heb gehoord en wat voor een Ontwikkelings. Nederland heeft het hier ook over de mogelijkheden aan het onderzoeken, echter hebben wij hier niet capaciteit om elektriciteit op te slaan van waterstof, maar dit is vrij simpel op te lossen door dit uit te besteden naar andere landen zoals Afrika. Hierbij wordt in de kabel aangelegd die vervolgens de strand terug voert.